Jåttå-sjefen blir værende på post

Generalmajor Nils Georg Fosland vil neppe gå i protest etter Stortingets behandling av omstillingen av Forsvaret.