Anket på stedet

Vi anker, sa Cato Schiøtz, Frode Sulland og Tor Kjærvik i tur og orden. De representerer henholdsvis Per Orderud, Veronica Orderud og Kristin Kirkemo Haukeland.