Henlegger sak mot lensmannskontor

Statsadvokaten mener at lensmannskontoret i Nordre Land ikke hargjort noe straffbart i forbindelse med hundesaken i Vest-Torpa.