Dørum vurderer lovendringer

Justisminister Odd Einar Dørum vil vurdere lovendringer for å hindre at psykotiske forbrytere kan gå fri etter de nye reglene i straffeloven.