Ap får tilslutning til sykehusreformen

Regjeringen ser ut til å få tilslutning til hovedtrekkene i sykehusreformen. Høyre og Fremskrittspartiet har ikke samordnet seg for å dreie reformen i sin retning.