40 av 45 statlige flyplasser drives med tap

De regionale flyplassene er luftfartsmyndighetenes store hodebry. Men takket være solide overskudd ved et fåtall stamruteflyplasser, er de i full drift.