Nei til regelverk som sikrer lave husleier i sosialboliger

Stortinget forkastet tirsdag et forslag fra Sosialistisk Venstreparti om et regelverk som sikrer lave og regulerte husleier i sosiale utleieboliger.