Fra Straen til Stranno

Dot...dott...dotterå. Dotttt-eee-r-å! Sally øver på sokndalsmål tilstrandaspelet.