Sørlandsjappe i 100

«Vaar uvidenhet om Sørlandet og sørlandske forhold er hverken mer eller mindre en skandale». (Vilhelm Krag i Tidens Tegn, 1917)