Uforandret tilstand for fallskjermhopper

Tilstanden er alvorlig, men stabil for fallskjermhopperen som ble brakt til St. Olavs hospital i Trondheim etter en ulykke i Oppdal lørdag.