- Ludvigsen ikke inhabil

Svein Ludvigsen (H) vil stort sett være habil som fiskeriminister.Det er konklusjonen fra lovavdelingen i Justisdepartementet.