Valgforskere: -Måtte vente endringer

Valgforskerne tror det vil bli endringer i meningsmålingene i løpet av valgkampen. Politikernes utfordring er å få fatt i de usikre velgerne, men ingen er mer troløse enn dem.