Klare alternativ fyller urnene

Klare regjeringsalternativer stimulerer lysten til å stemme, mener valgforsker Hanne Marthe Narud og spår god oppslutning ved årets valg.