Ap vil bygge bro over EU-saken

Arbeiderpartiets leder Jens Stoltenberg synes det er synd om ulikt syn i EU-saken skal gjøre et regjeringssamarbeid med SV umulig etter valget i 2005.