Produsenter vil ha matdirektorat

Matprodusentene i Rogaland vil ha eget matdirektorat fremfor egne forvaltninger for fiske og landbruk.