Fylkeskommunene får ikke lovede oppgaver

Fylkeskommunen får ikke nye landbruks— og miljøoppgaver, slik Stortinget lovet for mindre enn ett år siden. Dessuten kan fylkeskommuner miste videregående skoler til storbykommuner.