Vegvesenet til Leikanger

Leikanger i Sogn og Fjordane er stedet for det nye regionalehovedkontoret til Statens vegvesens i vår region.