Slår hull på Jan Helge Andersens troverdighet

Aktors taktikk trådde klart fram andre dag av barnedrapssaken.Punkt for punkt plukker han fra hverandre troverdigheten tildrapstiltalte Jan Helge Andersen.