Lege-leder tjener 850.000 kroner

President Hans Petter Aarseth i Den norske lægeforening tjener merenn dobbelt så mye som luftfartsfunksjonærenes leder AsbjørnWikestad på å lede en fagforening på heltid. Men forlegepresidenten er vervet langt mer enn en fulltidsjobb.