Plass for Lyse også

Statkraft tar bare halve kraft-Norge. Det gir muligheter for andre også, sier statsråd Olav Akselsen