Jernbaneverket vil la togene gå uten togradio

Jernbaneverket har søkt om dispensasjon fra kravet om at togleder alltid skal kunne kommunisere med lokfører.