Slipper trafikkdømte fri etter radarfeil

Riksadvokaten utelukker ikke at flere trafikanter kan ha blitt feilaktig idømt fengselsstraff på grunn av teknisk feil på ett av politiets radarapparater på Østlandet. Eventuelle fanger slippes nå fri.