Vinterøvelsene i Indre Troms avlyses

Regjeringen avlyser den allierte vinterøvelsen i Indre Troms i februar på grunn av smittesituasjonen i landet.

Øvelsen Joint Viking skulle etter planen starte 8. februar
  • NTB
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er 619 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio

Øvelsen Joint Viking skulle etter planen starte 8. februar. Styrker fra USA, Storbritannia, Nederland og Tyskland skulle delta, men på grunn av smitteutbruddet i Nordre Follo blir øvelsen avlyst. Øvelsen Rein I er også avlyst.

– Vi må være føre var for å prøve å unngå spredning av det muterte viruset, og etter en helhetlig vurdering av situasjonen har vi bestemt oss for å avlyse de allierte aktivitetene i Troms, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Kan trene mens de venter på utreise

Det vil ikke bli tatt inn nye allierte stryker til Indre Troms. For de styrkene som allerede er på plass, vil det bli gjennomført en styrt avvikling, opplyser han.

Det var planlagt for alliert vintertrening for om lag 3.400 personell. Fram til nå har totalt om lag 2.900 alliert personell ankommet Indre Troms for å gjennomføre trening og øving.

Forsvaret planlegger nå for hvordan avviklingen skal skje. Det kan gjennomføres tilpasset trening i perioden fram til utreise innenfor det smittevernreglene tillater.

Av de tilreisende soldatene er i overkant 1.000 fra USA, litt under 1.000 fra Storbritannia, drøyt 600 fra Nederland og om lag 200 fra Tyskland.

– Viktig for Norge

– Alliert trening og øving i Norge vintertid er viktig både for Norge og våre allierte. Det er et konkret uttrykk for alliansesolidaritet og sender et tydelig om Natos vilje og evne til å komme Norge til unnsetning. Avlysingen nå kommer i tillegg til at også fjorårets store øvelse Cold Response 20 ble sterkt redusert på grunn av smittevernhensyn. Jeg vil takke alle allierte som har vist stor fleksibilitet og forståelse i denne krevende situasjonen, sier forsvarsministeren.

Det er samtidig innført reisebegrensninger for Forsvarets personell som pendler fra Østlandet. I tillegg er permisjoner inndratt for alle Hærens soldater inntil videre.

– Forsvaret har hatt tre prioriteringer gjennom pandemien: Opprettholde operativ evne, hindre smittespredning og bistå sivilsamfunnet ved behov. Disse ligger fast, sier Bakke-Jensen.

Publisert: