KS: Regjeringen følger ikke opp løftene

KS varsler begrensede kommunale tilbud etter at kommunene ikke fikk de midlene de forventet.