Moderne skoler står til stryk

Skoler uten tradisjonelle klasser er direkte skadelige for mange elever. Ny forskning viser dessuten at skolen er mer avgjørende for om elevene lykkes enn man hittil har trodd.