SV sterkt presset på asyl

SVs elendige valgresultat tvinger partiet til å godta innstramminger i asyl— og flyktningpolitikken som står langt fra partiprogrammet.