Åpner for åpen adopsjon

Regjeringen ønsker å gjøre det lettere for fosterforeldre å adoptere ved å åpne for at de biologiske foreldrene kan få besøke barna etter en tvangsadopsjon.