• - Det som er synd er jo at vi har et system hvor vi som forsvarere tjener på at klienten blir sittende i varetekt. Vi tjener på at det blir en hovedforhandling med full bevisførsel, fremfor en tilståelsessak, sier Brynjar Meling.

- Advokater tjener på dårlige råd

Advokater tjener gode penger på å la saker dra ut i tid og la håpløse saker gå for retten, mener Brynjar Meling.