Ullevål innfører restriksjoner på besøk

Ullevål universitetssykehus har innført besøksrestriksjoner ved Kvinneklinikken for å hindre smitte av svineinfluensa.