Norges Bank vil skjerpe kravene til sikkerhet

Norges Bank ønsker å skjerpe kravene til sikkerhet for lån i banken.