• Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) avviser at Statens vegvesen og Jernbaneverket fikk for mye penger i fjor. Etatene hadde et underforbruk på 2 milliarder kroner. Håvard Bjelland

Kleppa: Ikke for mye til vei og bane

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) avviser at Statens vegvesen og Jernbaneverket fikk for mye penger i fjor. Etatene hadde et underforbruk på 2 milliarder kroner.