• Lederen i Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, mener det ikke er mulig for politiet å gjøre jobben sin i sommer. (Foto: Scanpix)

Strid om tolkning av hviletider for politiet

Flere lokale politiforbund har sagt opp tjenestelistene med politidistriktet. De mener vaktlistene som er satt opp bryter med de nye bestemmelsene om hviletid.