Svak økning i tallet på fagorganiserte

Tallet på medlemmer i landsomfattende arbeidstakerorganisasjoner økte med vel 15.000 personer fra 2008 til 2009.