Funksjonshemmede til krig mot hjelpemiddelforslag

Forslaget om å gi kommunene større ansvar for hjelpemiddeltilbudet er en krigserklæring, mener de funksjonshemmedes organisasjoner.