• Hans O. Torgersen/Scanpix

Vet ikke hva som sviktet

Jernbaneverket: Alle bremser og sporveksler virker. Havarikommisjonen: Vi holder det helt åpent om togulykken skyldes menneskelig eller teknisk svikt.