Ideelle organisasjoner får skaffe fosterhjem

Ideelle organisasjoner får rett til å rekruttere fosterhjem. Kristelig Folkeparti tar æren for at det blir mulig.