• Antall skipsulykker øker, særlig med ferjer og hurtigbåter. Dette bekymrer Sjøfartsdirektoratet. Her etter Fjorddrott-ulykken i fjor. Henning Steffensen

Bekymret for sikkerheten på ferjer og hurtigbåter

Antall skipsulykker øker, særlig med ferjer og hurtigbåter. Dette bekymrer Sjøfartsdirektoratet.