• Scanpix

Domkirken fylles til trengsel for Wenche Foss

Kirkelig fellesråd har fått adgang til å øke kapasiteten med 200 personer under bisettelsen av folkekjære Wenche Foss i Oslo domkirke i dag.