Minimal flyprisøkning med klimakvoter

Fra 2012 blir norsk luftfart en del av EUs klimakvotesystem. Men prisøkningen vil bare utgjøre noen promille i året for flybilletter.