Vil stramme inn på sjølaksefisket

Lav bestand og problemer med lakselus fra rømt oppdrettslaks truer bestanden av sjølaks i flere regioner i Norge. Direktoratet for naturforvaltning (DN) går inn for betydelig innstramming i fisket neste år.