Kartlegger enslige asylbarn

Neste år starter en storstilt levekårsundersøkelse av enslige barn som har fått opphold i Norge.