• Fra Unio-streiken i fjor. Thomas Fosse

Uavklart om det blir enighet om pensjon

Det går trått i forhandlingene om ny tjenestepensjon for offentlig ansatte, men partene er innstilt på avslutte drøftingene i løpet av kvelden onsdag.