Milliardsubsidier til rederne også neste år

Redere som har sine skip registrert i Norsk Skipsregister (NIS), vil også neste år få refundert rundt 200.000 kroner for hver sjømann som er ansatt.