• Scanpix

Ny opptrapping i godsstreiken

Transportarbeiderforbundet lammer all virksomhet hos landets godsterminaler. Fra tirsdag over pinse er samtlige 1.800 av forbundets medlemmer i denne del av bransjen tatt ut i streik.