SSB: Norge ute av lavkonjunkturen i 2013

Selv om aktiviteten i norsk økonomi fortsetter å ta seg opp etter finanskrisen, er Norge neppe ute av lavkonjunkturen før om tre år.