Vil begrense offentliggjøring av skattelister

Flertallet i Personvernkommisjonen går inn for å begrense offentliggjøringen av skattelistene.