Enova-strid bilagt - pris 990.000 kroner

De stridende parter i statsforetaket Enova — styret og Husforeningen - har inngått en avtale som innebærer at de avblåser den langvarige konflikten mellom ledelse og ansatte.