Glad for nye signaler fra Kleppa

Bruk av offentlig privat samarbeid (OPS-modellen), vil gjøre det lettere å nå målene i Nasjonal transportplan, mener konsernsjef Terje R. Venold i Veidekke.