• Forhandlingsleder Leif Forsell (t.h.) overrekker Statens tilbud i årets jordbruksoppgjør onsdag til leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukerlag (t.v.), og leder Nils T. Bjørke i Norges Bondelag (i midten). Scanpix

Bøndene: Regjeringen tar ikke landbruket på alvor

Oslo (NTB-Svein Kristoffersen): Bondeorganisasjonene er skuffet over tilbudet til ny jordbruksavtale. De føler at regjeringen ikke tar norsk landbruk på alvor.