• Denne grafikken viser hvordan askeskyen ser ut tirsdag. Met Office

SAS og Norwegian får askeunntak

Får fly i områder med middels askekonsentrasjon.